Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Vi fusionerades i maj 2018 av tidigare Fiber Östra
Falbygden (2012) och Börstig Brismene Bredband
(2013). Föreningen omfattar, efter en kraftig ut-
byggnad under 2017–2018, ca 800 anslutningar 
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Felanmälan
– kontaktuppgifter vid frågor & problem

Om du har något fel på någon av dina tjänster ska du felanmäla till din tjänsteleverantör.

För er som har Telia Triple Play kan detta göras antingen via telefon på 90 200 eller på hemsidan via denna länk. Telia har en väl utvecklad service på sin hemsida vilket gör att det blir tydligt och enkelt. Om du har fel på ditt bredband så kan du göra en felsökning via den här länken.

Om du har en annan tjänsteleverantör som du själv beställt, kontaktar du denna.

I det fall du har återkommande problem och inte får gehör hos din tjänsteleverantör, är du givetvis välkommen att kontakta föreningen.