Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Fortsatt möjlighet att ansluta med bidrag

Det utbyggnadsprojekt som vi genomförde under 2017–2019 har förlängts. Vi har möjlighet att förtäta och bygga ut nätet ytterligare fram till 2022 med 40% statliga bidrag. Därför planerar vi ett utbyggnadsprojekt vintern/våren 2020/2021 enligt nedan:

ETAPP 4
1) Hösten 2020: info till fastighetsägare inom vårt verksamhetsområde som ännu inte är anslutna.
2) 30/11: Sista dag för intressenter att lämna in medlemsansökan och anslutningsavtal
3) dec–jan: projektering
4) feb–vår 2021: projektets genomförande (vid lämplig väderlek och innan vårbruk).
5) vår–sommar 2021: uppstart av nya anslutningar
6) 15 maj: Sista dag att lämna in blankett för trippelabonnemang om man vill ha detta.
7) 1 juli 2021: Uppstart av nya trippelabonnemang

Fyll i blanketten Intresseanmälan och ge in till föreningen enligt information på blanketten. Därefter kommer föreningen att tillställa dig blankett för Anslutningsavtal samt Tjänsteavtal (ex.vis för val av trippelabonnemang)

Anslutningsavtal tecknas till samma villkor som vid våra tidigare projekt, nämligen med maxkostnaden 30.000 kr per anslutning.

VERKSAMHETSOMRÅDE
På kartbilden nedan framgår föreningens verksamhetsområde. Vårt fibernät är dimensionerat för att kunna ansluta samtliga fastigheter inom detta område. Föreningen har efter utbyggnaden 2017–2019 drygt 800 medlemmar. Uppskattningsvis finns ytterligare ett 100-tal möjliga anslutningar, såväl åretruntboenden som fritidshus.

FRÅGOR
Kontakta Britt-Marie Sandahl om du har allmänna frågor kring projektet och fibernätet. Du kan också kontakta din närmaste områdesansvarige, t ex gällande lämplig sträckning av ny fiberledning samt var närmaste anslutningspunkt finns. Våra områdesansvariga hittar du i menyn till vänster.