Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

Anmäl alltid till Ledningskollen!

Om du ska gräva eller bryta sten någonstans på din fastighet är det bra att veta var det finns kablar i marken. Begär alltid utsättning innan du påbörjar arbetet. Detta har alltid varit en självklarhet vad gäller el- och telekablar, men givetvis behöver du dessutom se upp så att du inte gräver av fibernätet. Om du inte har begärt utsättning och du skulle råka skada fiberanläggningen, hamnar ansvaret och kostnaden för reparation på dig, den som gräver eller har gett uppdrag åt grävaren.

En reparation av fibern kan bli mycket kostsam. Föreningen lämnar konsekvent över dessa ärenden till vårt försäkringsbolag som hanterar kontakten med den som skadat fibern och hens försäkringsbolag.

Tänk på att du även kan anmäla till Ledningskollen om du ska gräva i egen trädgård och är osäker på var fibern ligger. Här riskerar du iofs bara att skada din egen fiber, men även den reparationen utgör ju en onödig kostnad.
 
Fiber Falbygden är medlem i LEDNINGSKOLLEN. Genom att anmäla ditt ärende dit i tid, kommer du per automatik att få utsättning av samtliga installationer som finns inom det område du anger, såväl el-, tele- som fiberkablar – av respektive ledningsägare. Det är enkelt och tryggt för både dig som fastighetsägare och för entreprenören.
 

OBS! Om olyckan ändå är framme och fibern skadas kan kontakt tas med föreningens driftansvarige Jan Klang, 073-154 55 04 eller anita.jan32001@gmail.com

Lycka till!