Fiber Falbygden ekonomisk förening är en medlems-
ägd fiberförening som tillhandahåller kommunika-
tionstjänster till hushåll och företag på Falbygden.
Föreningen omfattar, efter en kraftig utbyggnad under 2017 -2019 ca 800 anslutningar
i socknarna Mularp, Skörstorp, Östra Gerum, Hångs-
dala, Kälvene, Näs, Vartofta-Åsaka, Yllestad, Vistorp,
Fivlered, Åsarp, Brismene, Börstig, Bredene, Kölaby
och Humla i Falköpings, Ulrice­hamns och
Tidaholms kommuner.

FÖR MEDLEMMAR

2017-08-25

Etapp II - Inbjudan till stormöte

Kopia av Nyhetsbrev utskickat till medlemmar i fiberprojektets etapp II (Yllestad, Vistorp, Åsarp inkl. förtätning i FÖF och BBB).

Nyhetsbrev 2017-08-24
Inbjudan!